Takime Letrare

Në përputhje me kalendarin kulturor, Shtëpia Studio Kadare dëshiron të bëjë pjesëmarrës të gjithë të interesuarit, dhe ata që nuk kanë patur mundësi të jenë fizikisht të pranishëm në aktivitete. Në synim të këtij misioni, në këtë seksion gjeni të zbardhura bisedat dhe diskutimet e mbajtura në takimet përkatëse si dhe të gjithë materialin fizik që u është ofruar pjesëmarrësve në aktivitet, me shpresën se do t’ju shohim të pranishëm në aktivitetin e rradhës!