Vizitë nga studentë të huaj

Studentë të huaj nga Rusia, Gjermania, Bullgaria, Çekia, Polonia, të cilët muajin shtator ia kushtojnë kulturës sonë dhe gjuhës shqipe, sot erdhën për një vizitë të bukur në Shtëpinë Studio Kadare